Využití piktogramů v mateřské škole (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:13. 09. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1350 Kč za seminář

 

Co to jsou piktogramy? Že prý obrázky přeci? Ovšem, ale ne jen ledajaké. Tyto „obrázky“ nám pomáhají učit se a orientovat se v dnešním světě. Jsou všude kolem nás. No a když pomáhají nám dospělým, co teprve těm nejmenším, našim batolatům a předškolákům. Odhalíme výchovně-vzdělávací potenciál, který se v této pomůcce skrývá. Naučím vás, jak piktogramy účelně a efektivně využívat při adaptaci, orientaci v čase a prostoru, k učení se sociálním dovednostem i zodpovědnosti. Budeme jejich prostřednictvím rozvíjet řeč i další kognitivní funkce dětí. Ukážeme si, jak mohou pomoci integrovaným dětem se speciálními vzdělávacími potřebami i dětem s odlišným mateřským jazykem.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem kurzu je seznámit účastníky s možností piktogramů a jejich využitím při adaptaci, orientaci v čase a prostoru, učení se sociálním dovednostem a zodpovědnosti. Kurz se zaměří na rozvoj řeči i dalších kognitivních funkcí dětí prostřednictvím piktogramů. Dále si ukážeme, jak mohou piktogramy pomoci integrovaným dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, dětem s opožděným vývojem řeči, vývojovou dysfázií, i dětem s odlišným mateřským jazykem.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ