Získávejte klíčové dovednosti pro úspěšné vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností – kurz pro učitele MŠ a ZŠ a asistenty pedagoga (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:23. 10. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1950 Kč za seminář

 

 • Úvod do oboru logopedie
 • Nejčastější typy narušené komunikační schopnosti
 • Speciální vzdělávací potřeby dítěte/žáka s narušenou komunikační schopností (spolupráce s odborníky, podpůrná opatření, úprava pracovního prostředí)
 • Speciální vzdělávací potřeby dítěte/žáka s narušenou komunikační schopností (pedagogické postupy a metody pro podporu komunikace, zásady komunikace s dítětem/žákem s NKS, práce s pomůckami a technologiemi)
 • Specifika dětí a žáků s NKS při nácviku grafomotoriky/psaní
 • Specifika práce u dětí s NKS při rozvoji v oblasti předčtenářských dovedností a specifika práce žáků s NKS při výuce čtení

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem kurzu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na téma „Logopedické minimum“ by mělo být zlepšení schopnosti učitelů a asistentů pedagoga porozumět speciálním vzdělávacím potřebám a efektivně pracovat s dětmi a žáky s narušenou komunikační schopností. Konkrétně by měli účastníci kurzu získat následující kompetence:

 

 1. Porozumět odborným názvům nejčastějších typů narušené komunikační schopnosti u dětí a žáků.
 2. Zohlednit vývojové zvláštnosti dítěte/žáka s konkrétním typem NKS při plánování a realizaci vzdělávacích aktivit.
 3. Používat vhodné pedagogické postupy a metody pro podporu komunikace u dětí s narušenou komunikační schopností v rámci svých pedagogických kompetencí.
 4. Mít povědomí o pomůckách a technologiích umožňujících podporu komunikace.
 5. Komunikovat s dítětem/žákem s narušenou komunikační schopností a využívat vhodné komunikační strategie a techniky.
 6. Spolupracovat s rodiči a dalšími odborníky.
 7. Zohlednit speciální vzdělávací potřeby dítěte/žáka s konkrétním typem NKS při plánování a realizaci vzdělávacích aktivit.
 8. Zlepšit své znalosti a dovednosti v oblasti nácviku grafomotoriky/psaní u dětí s narušenou komunikační schopností.
 9. Zlepšit své znalosti a dovednosti v oblasti výuky čtení u žáků s narušenou komunikační schopností.
 10. Diskutovat o klíčových poznatcích a získat zpětnou vazbu od ostatních účastníků kurzu.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně