Digitální technologie v předškolním vzdělávání (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:20. 11. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1590 Kč za seminář

 

Účastníci budou seznámeni s širokým tématem a možnostmi využití digitálních technologií v předškolním vzdělávání. 

 

 1. úvod:
 • nezbytnost IT gramotnosti lidstva v 21. století
 • vymezení pojmu digitální gramotnost, digitální technologie, algoritmus, informatické myšlení, kritické myšlení, mediální gramotnost, robotika a jejich zařazení do předškolního vzdělávání v souladu se současnou platnou legislativou
  • RVP PV
  • kritéria vývojové přiměřenosti digitálních technologií

 

 1. teoretická východiska:
 • počítačová gramotnost dětí předškolního věku
 • počítačová gramotnost součástí mediální gramotnosti
 • rizika spojená s využíváním IT technologií v předškolním věku dětí a jak jim účelně předcházet.

 

 1. námětová a inspirativní část:
 • začlenění IT technologií do výchovně-vzdělávacího obsahu mateřské školy v souladu s RVP PV:
  • využití internetu v práci učitele mateřské školy
  • využití interaktivní tabule v mateřské škole
  • tablety a mobilní telefony v mateřské škole
  • další multimediální zařízení a jejich využití v mateřské škole
  • základy robotiky v mateřské škole
  • rozvíjení schopností a dovedností souvisejících s IT gramotností
  • doporučená pravidla užívání IT technologií dětmi předškolního věku v mateřských školách – praktické náměty s propojením teoretických východisek

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem semináře je poskytnout pedagogickým pracovníkům mateřských škol informace související s IT gramotností dětí předškolního věku. Účastníci získají nejen teoretické poznatky, ale také inspiraci a náměty využitelné v rámci výchovně-vzdělávacího procesu v MŠ. 

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ