Přetrvávající primární reflexy (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:24. 09. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1350 Kč za seminář

 

Tato přednáška pojednává o přetrvávajících primárních reflexech a jejich vlivu na dítě. Na jeho vnímání, schopnosti, dovednosti, na jeho učení, chování a celkový rozvoj.
Primární reflexy představují základní vývojové vzorce, které jsou integrovány do komplexnějších vzorců a to pak umožňuje dítěti rozvoj volní motoriky. Některé vzorce jsou pak nahrazeny vývojově mladšími a dítě se vyvíjí a postupuje adekvátně věku. Pokud ale základní vzorce přetrvávají, způsobují dítěti ve vývoji obtíže. Je dobré znát symptomy přetrvávajících reflexů, pokusit se je v praxi identifikovat a nasměrovat rodiče k adekvátní pomoci. Přednáška vychází z výzkumů a poznatků PhDr. Marji Volemanové, PhD.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Seznámit účastníky s jedním z faktorů problémů učení a chování.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé speciálních škol
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně