Čtení baví každého – prevence specifických poruch učení na počátku školní docházky

Pořádá DYS-centrum Praha z. ú.

Termín:24. 11. 2022
Místo konání:Praha
Cena:1200 Kč za seminář

 
• různé metody nácviku čtení a psaní a jejich přednosti; uplatnění každé z nich;
• vliv percepcí na rozvoj školních dovedností dítěte a způsoby jeho posilování;
• seznámení s pracovními listy zaměřenými na pomoc dítěti, kterému nejde čtení genetickou metodou – kazuistiky, pracovní listy Fíovo čtení; motivace ke čtení a rozvoj čtenářství; jak postupovat krok za krokem;
• technika čtení versus porozumění čtenému textu; proč je důležité naslouchání čtenému textu; praktická práce s materiály;
• prevence vzniku specifických poruch učení a jejich náprava;
Každý účastník obdrží v rámci semináře publikaci Fíovo čtení.

Doplňující informace:

Cíl akce:
Kontaktní email:dyscentrum@dyscentrum.org
Kontaktní tel.:773507222
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:český jazyk a komunikace
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
speciální pedagogové