Strategické přístupy

Pořádá DO SVĚTA z.s.

Termín:na klíč
Místo konání:Jihočeský
Cena:12000 Kč za celé studium

 
Tento jedinečný kurz je zaměřený na rozšíření vašich výchovných a vzdělávacích technik a strategií při práci s problémovými jedinci a skupinami. Účastníci tohoto kurzu objeví výhody a slabiny různých výchovných stylů, tj. strategických způsobů práce, a to zejména při vzdělávání a výchově jedinců s problémy nebo všech, kteří potřebují najít jedinečné řešení či přístup.
Kurz je 12 hodinový, jako akreditované DVPP, ale jeho délku lze přizpůsobit vašim potřebám.
Nabízené tematické okruhy: Zvládání odporu, vzdoru a mocenského chování; Strategická podpora a řešení problémů ve skupině nebo s jednotlivci; Terapeutický přístup v pedagogické praxi; Dostupné komunikační strategie, strategické modely, nehypnotické pedagogické strategie; Práce s kazuistikami a nácvik technik.
Kurzy jsou určeny pracovním týmům, pedagogickým sborům a dalším skupinám. Podmínky kurzů jsou dojednávány individuálně s objednatelem.
Místem konání jsou prostory objednatele nebo pracoviště DO SVĚTA z.s.

Cena kurzu: 12.000 Kč
Odborný garant a kontaktní osoba: Mgr. Štefan Schwarc, 607 652 862, stefan@dosveta.org

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE IHNED ZDE:
https://docs.google.com/a/dosveta.org/forms/d/e/1FAIpQLScw0RsRW6bWNxR9OPJft0KOqrDczzSpWc7YQuLi2PD0nEVtuA/viewform

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci tohoto kurzu se seznámí výhodami a slabinami různých výchovných stylů, tj. strategických způsobů práce a budou je umět vhodně použít v jejich pedagogické praxi.
Kontaktní email:stefan@dosveta.org
Kontaktní tel.:607 652 862
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
český jazyk a komunikace
Cílová skupina:výchovní poradci
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé VOŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence
trenéři sportovních škol
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
psychologové
pedagogové volného času
asistenti pedagoga