Šikana

Pořádá DO SVĚTA z.s.

Termín:na klíč
Kraj:Jihočeský
Cena:8000 Kč za celé studium Kč
 
Tento kurz je zaměřený na rozšíření teoretických i praktických poznatků pedagoga o tématu šikany. Účastníci doplní svoje dosavadní zkušenosti a znalosti a posílí je o nové informace. Kurz Šikana zpracovává všechny podstatné jevy související s agresivitou, šikanou a kyberšikanou. Učí postupy zvládání šikany, diagnostické a sociometrické dovednosti, neformální přístup k zvládání šikany, způsoby spolupráce pedagogického sboru, práci s rodiči atd. Kurz obsahuje jen zlomek teorie, využívá kazuistik a zkušeností frekventantů, má ambici prohlubovat znalosti, postoje a dovednosti, je plný aktivit a her, motivačních videí, dotazníků, aplikovatelných zvládacích technik, diskusí a nácviků. Kurz Šikana je 12 hodinový, jako akreditované DVPP, ale jeho délku lze přizpůsobit vašim potřebám.

Kurz je určen pedagogickým sborům, pracovním týmům, a dalším skupinám. Podmínky kurzu jsou dojednávány individuálně s objednatelem. Místem konání jsou prostory objednatele nebo pracoviště DO SVĚTA z.s.

Cena kurzu: 8.000 Kč
Bližší informace na: http://www.dosveta.org nebo na kurzy@dosveta.org
Odborný garant a kontaktní osoba: Mgr. Štefan Schwarc, 607 652 862, stefan@dosveta.org
PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE IHNED ZDE: https://docs.google.com/a/dosveta.org/forms/d/e/1FAIpQLScw0RsRW6bWNxR9OPJft0KOqrDczzSpWc7YQuLi2PD0nEVtuA/viewform

Doplňující informace:

Cíl akce:Kurz je zaměřený na rozšíření teoretických i praktických poznatků pedagoga o tématu šikany.
Kontaktní email:stefan@dosveta.org
Kontaktní tel.:607 652 862
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:prevence, výchovné poradenství
Cílová skupina:výchovní poradci
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé VOŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence
trenéři sportovních škol
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
psychologové
pedagogové volného času
asistenti pedagoga