Pedagogický konstruktivismus v praxi II. (8h)

Pořádá Společnost pro kvalitu školy, z. s.

Termín:na klíč
Kraj:Celá ČR
 
Cílem vzdělávacího semináře je seznámení účastníků s tématem hodnocení. Využití hodnocení v hodinách vedených konstruktivisticky. Účastníci zpracují návrh hodnotících kritérií a indikátorů k vybraným metodám RWCT, naplánují si jednu učební jednotku s využitím metod RWCT a zachování principů konstruktivismu a navrhnou možné varianty hodnocení.
Seminář volně navazuje na seminář Pedagogický konstruktivismus v praxi I., ale absolvování tohoto semináře není podmínkou účasti na semináři Pedagogický konstruktivismus II.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci budou prožité hodiny a metody reflektovat a diskutovat o výhodách a nevýhodách jejich využití v praxi, si naplánují využití poznatků v praxi, jsou motivováni k využívání konstruktivistických přístupů a metod ve své výuce a dalšímu vzdělávání.
Kontaktní email:sasa.dobrovolna@kvalitaskoly.cz
Kontaktní tel.:+420 603 727 081
Poznámka k ceně:Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:akce na zakázku
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé speciálních škol
učitelé ZUŠ a SUŠ
Poznámka:Osobnostně sociální rozvoj