Příprava třídních učitelů (8h)

Pořádá Společnost pro kvalitu školy, z. s.

Termín:na klíč
Kraj:Celá ČR
 
Cílem semináře je seznámit účastníky s rolí třídního učitele tak, aby jim práce dávala smysl a uměli obhájit jak svou třídu, tak i sami sebe. Naučí se, jak říkat nepříjemné věci a vést rozhovory v situacích, ze kterých by nejraději utekli.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci se seznámí s rolemi, do kterých může třídní učitel vstupovat, s etickým a neetickým chováním třídního učitele a učitelů, kteří pracují s jeho třídou, se zásadami komunikace s kolegy, rodiči a jednotlivými žáky.
Kontaktní email:sasa.dobrovolna@kvalitaskoly.cz
Kontaktní tel.:+420 603 727 081
Poznámka k ceně:Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:akce na zakázku
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé speciálních škol
učitelé ZUŠ a SUŠ
Poznámka:Inkluze