DUMy snadno a rychle (8h)

Pořádá Společnost pro kvalitu školy, z. s.

Termín:na klíč
Místo konání:Celá ČR

 
Cílem vzdělávacího semináře je naučit pedagogické pracovníky efektivní tvorbě DUM s důrazem na dodržování pravidel stanovených projektem EU peníze středním školám. Témata vzdělávacího programu jsou směřována k praktické využitelnosti při tvorbě DUM. Pedagogové se v rámci semináře seznámí s možnostmi při tvorbě DUM, objekty, které lze při tvorbě DUM využít, a to vše v souladu s autorských zákonem. Účastníci se naučí základy citační normy a uvědomí si nezbytnost citovat v DUM všechny zdroje. Pedagogové budou rovněž schopni v prostředí internetu dohledat zdroje, které je možno využít v souladu s licencí Public Domain či Creative Commons. Pedagogové budou také umět využít ve svých DUM moderní multimediální objekty, jako například video z YouTube.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci se seznámí s pravidly pro tvorbu DUM, problematikou autorského zákona, citační etikou, pochopí licenční problematiku s důrazem na licence Creative Commons Public Domain, získají přehled o vhodných zdrojích.
Kontaktní email:sasa.dobrovolna@kvalitaskoly.cz
Kontaktní tel.:+420 603 727 081
Poznámka k ceně:Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:akce na zakázku
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé speciálních škol
učitelé ZUŠ a SUŠ
Poznámka:Informační technologie