Rozvoj mentorských dovedností (8h)

Pořádá Společnost pro kvalitu školy, z. s.

Termín:na klíč
Kraj:Celá ČR
 
Tak jako se mění cíle vzdělávání, tak by se měly také měnit způsoby profesního rozvoje pedagogů. Přechod od kvalifikačního modelu ke kompetenčnímu modelu je nutný i v této oblasti vzdělávání. Zatímco dříve stačily pedagogům nové informace z vlastního oboru, které šlo nejsnáze získat prostřednictvím přednášky, semináře, kurzu či studia na vysoké škole, kurikulární reforma předpokládá, že pedagogové se budou posouvat taktéž ve svých dovednostech. A právě jednou z nejefektivnějších forem podpory získávání dovedností je mentoring. Cílem kurzu je tedy posílit mentorské dovednosti účastníků k tomu, aby byli lépe vybaveni dovednostmi poskytovat kolegiální podporu svým kolegům – pedagogům. Kurz je určen vedoucím i pedagogickým pracovníkům škol, kteří pracují jako externí nebo interní mentoři, nebo alespoň používají mentorský přístup v podpoře profesního rozvoje svých kolegů. Předpokládá se, že si účastníci budou přinášet příklady z vlastní praxe, ke kterým dostanou zpětnou vazbu od mentorů i skupiny.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci budou vedeni k sebereflexi své mentorské praxe, si vytipují téma/případ, ke kterému chtějí získat zpětnou vazbu od mentorů nebo skupiny, prezentují téma, ve kterém se chtějí posunout, případ ze své mentorské praxe.
Kontaktní email:sasa.dobrovolna@kvalitaskoly.cz
Kontaktní tel.:+420 603 727 081
Poznámka k ceně:Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:akce na zakázku
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé speciálních škol
učitelé ZUŠ a SUŠ
Poznámka:Mentoring