Školská legislativa v aktuálním znění týkající se společného vzdělávání ve středních školách (8h)

Pořádá Společnost pro kvalitu školy, z. s.

Termín:na klíč
Kraj:Celá ČR
 
Obsahem semináře je školská legislativa vztahující se k inkluzivnímu vzdělávání ve středních školách. Seminář je veden formou přednášky s využitím prezentace, rozborem jednotlivých kazuistik, zodpovídáním modelových otázek a diskuze s účastníky.
Obsahem semináře je právní úprava vzdělávání žáků a studentů v intencích legislativního rámce, podle novely Školského zákona a vyhlášky č. 27/2016 ve středoškolském vzdělávání. Dále se lektor zabývá způsobem poskytování poradenských služeb ve středních školách z pohledu legislativního rámce platného od 1. 9. 2016. Důraz je kladen na povinnost škol v kontextu sociálně právní ochrany dětí a mládeže, spolupráci rodiči, na jejich práva a povinnosti, na spolupráci s odbornými pracovišti.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci semináře získají ucelený pohled na právní rámec, který je zaměřen na společné vzdělávání při poskytování středního vzdělávání. Budou disponovat základními znalostmi o zákonech a dalších legislativních normách a dokumentech.
Kontaktní email:sasa.dobrovolna@kvalitaskoly.cz
Kontaktní tel.:+420 603 727 081
Poznámka k ceně:Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:akce na zakázku
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé ZUŠ a SUŠ
Poznámka:Inkluze