Tvorba PLPP v rámci podpůrného opatření prvního stupně v SŠ (8h)

Pořádá Společnost pro kvalitu školy, z. s.

Termín:na klíč
Kraj:Celá ČR
 
Program semináře vychází z platných legislativních norem souvisejících s novelou Školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb.) a Vyhlášky 27/2016 Sb.
Obsah semináře je zaměřen na výklad a objasnění principů podpůrného opatření prvního stupně a návazně především jde o vysvětlení pravidel tvorby a využití Plánu pedagogické podpory (PLPP), úpravu strategií výuky (metod a forem), didaktické postupy, úpravy v organizaci vzdělávání a hodnocení žáků/studentů, které mohou pedagogové využít bez doporučení odborného pracoviště (ŠPZ) s důrazem na specifičnost vzdělávání na střední škole. Součástí programu je vysvětlení základních principů pedagogické diagnostiky – jak využívat základní pedagogickou diagnostiku v praxi a jak získané informace využívat v rámci výchovně vzdělávacího procesu a rovněž při tvorbě plánu pedagogické podpory k aktivnímu zapojení žáka/studenta při respektování jeho osobnostních dispozic, s ohledem na jeho sociální status, životní a kulturní podmínky. Zároveň je zdůrazněna role zákonných zástupců při realizaci PLPP a spolupráce pedagoga či pedagogů s poradenským pracovníkem školy. Důraz je kladen i na propojení PLPP s platným RVP SŠ a návazně s aktuálním ŠVP školy.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci se seznámí s principy podpůrného opatření prvního stupně, porozumí využití metod pedagogické diagnostiky ke zjištění/rozhodnutí, že je nutné vypracovat plán pedagogicické podpory (PLPP) žáka/studenta, naučí se vytvářet PLPP a využívat jej.
Kontaktní email:sasa.dobrovolna@kvalitaskoly.cz
Kontaktní tel.:+420 603 727 081
Poznámka k ceně:Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:akce na zakázku
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé speciálních škol
učitelé ZUŠ a SUŠ
Poznámka:Inkluze