Rozvoj kreativity a kreativního myšlení (8h)

Pořádá Společnost pro kvalitu školy, z. s.

Termín:na klíč
Kraj:Celá ČR
 
Cílem vzdělávacího programu je naučit pedagogické pracovníky rozvíjet kreativitu a získat metodický návod pro cílevědomé posilování tohoto způsobu myšlení, protože pedagogická tvořivost je jednou z forem podpory kreativity ve školách a kreativní rozvoj patří ke klíčovým prostředkům rozvoje žáků pro jejich úspěšnost na trhu práce. Pedagogové se v rámci kurzu seznámí nejen s důvody, proč rozvíjet kreativitu, ale i způsoby, jak kreativní myšlení rozvíjet. Naučí se podněcovat žáky k tvořivému myšlení, inspirovat je k obhajobě jejich vlastních řešení, návrhů a postupů při nezavrhování jiných. Osvojí si kreativní techniky pro rozvoj kreativity a zlepšení paměti, i schopnost odstrašovat největšího nepřítele kreativity – strach z chyb. Po absolvování kurzu budou pedagogové vědět, jaké podmínky je třeba při práci ve třídě vytvořit, aby maximálně podporovali kreativitu žáků. Budou znát podpůrné nástroje kreativního myšlení žáků, budou umět tyto nástroje využívat a prosazovat, a tím podporovat osobnost žáka.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci vysvětlí význam kreativních metod v práci učitele, seznámí se a vyzkouší si vedení práce žáků v kreativních situacích, seznámí se s principem koučovacího rozhovoru, vyzkouší si kreativní metodu, těžkosti při využívání kreativních technik
Kontaktní email:sasa.dobrovolna@kvalitaskoly.cz
Kontaktní tel.:+420 603 727 081
Poznámka k ceně:Cena semináře bude upřesněna na základě naší komunikace s vedením školy, dle konkrétních požadavků školy, zvolené organizaci semináře, počtu účastníků atd.
Typ akce:seminář
Cílová skupina:učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé SOŠ a SOU
Poznámka:Osobnostně sociální rozvoj