Metoda projektového vyučování (8h)

Pořádá Společnost pro kvalitu školy, z. s.

Termín:na klíč
Kraj:Celá ČR
 
Cílem vzdělávacího kurzu je předat pedagogům základní informace o projektové metodě a jejím využití v jejich praxi. Obsah kurzu je sestaven tak, aby po jeho absolvování byli účastníci schopni využít tuto výukovou metodu ve své vlastní výuce. Pedagogové se v rámci kurzu seznámí s možnostmi a postupy projektového vyučování a s konkrétními příklady jeho využití ve vyučování.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci definují základní principy projektové výuky, pracují s jednotlivými fázemi projektové výuky a využívají různé metody k naplnění dílčích cílů, definování cílů, hledání možných řešení, výběr optimálního postupu, kontrola zvoleného postupu.
Kontaktní email:sasa.dobrovolna@kvalitaskoly.cz
Kontaktní tel.:+420 603 727 081
Poznámka k ceně:Cena semináře bude upřesněna na základě naší komunikace s vedením školy, dle konkrétních požadavků školy, zvolené organizaci semináře, počtu účastníků atd.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
Poznámka:Osobnostně sociální rozvoj