Efektivnější komunikace mezi pedagogem a žákem (8h)

Pořádá Společnost pro kvalitu školy, z. s.

Termín:na klíč
Kraj:Celá ČR

 
Těžko říci, zda je v dnešní době důležitější schopnost učit se, interpersonální dovednosti nebo práce s ICT technologiemi, každopádně schopnost komunikovat patří určitě mezi ty tzv. klíčové. Potřebujeme ji téměř vždy a všude, protože komunikujeme, dokonce i když nemluvíme. Je tedy s podivem, jak málo prostoru a času je komunikačním dovednostem věnováno při přípravě pedagogů a vedoucích pracovníků škol. Cílem kurzu Efektivnější komunikace mezi pedagogem a žákem je proto nabídnout účastníkům možnost zamyslet se nad tím, co pro ně znamená efektivní komunikace a individuálně si naplánovat v čem se chtějí v této oblasti zlepšovat. Kurz dále nabízí aktuální poznatky o procesu komunikace, metodách efektivní komunikace, a hlavně prostor pro nácvik konkrétních dovedností (empatické vyjádření citů, Já – výroky, aktivní naslouchání). Kurz je postaven na prožitkových metodách a aktivním zapojení účastníků a obsahuje i nezbytnou dávku teorie. Dle konkrétní úrovně znalostí a dovedností účastníků kurzu bude případně obsah rozšířen o komunikační techniky využitelné při řízení skupiny – např. vedení diskuse, facilitace apod.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci si zopakují jednotlivé fáze procesu komunikace, porozumí základům teorie komunikace – čtyřem rovinám komunikace, třem fázím příjmu informací, seznámí se se základními technikami komunikace: já-výroky, zpětná vazba.
Kontaktní email:sasa.dobrovolna@kvalitaskoly.cz
Kontaktní tel.:+420 603 727 081
Poznámka k ceně:Cena semináře bude upřesněna na základě naší komunikace s vedením školy, dle konkrétních požadavků školy, zvolené organizaci semináře, počtu účastníků atd.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitel – metodik prevence
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
Poznámka:Osobnostně sociální rozvoj