Asertivita pro pedagogy (8h)

Pořádá Společnost pro kvalitu školy, z. s.

Termín:na klíč
Kraj:Celá ČR
 
Cílem vzdělávacího kurzu je posílit komunikační dovednosti pedagogů využíváním asertivního jednání ve školním prostředí. Účastníci se v rámci vzdělávacího programu seznámí s podstatou asertivity, jejími výhodami, riziky a praktickými zásadami, zmapují a zvládnou zdokonalení svého vlastního asertivního stylu jednání, naučí se používat asertivní techniky v konkrétních situacích při své pedagogické praxi, osvojí si vhodné způsoby obrany proti pasivitě, agresivitě a manipulaci, zdokonalí schopnost lépe hájit a prosazovat své zájmy a dosahovat cílů přiměřeným a přijatelným způsobem. Po absolvování vzdělávacího programu budou pedagogičtí pracovníci schopni úspěšně a efektivně aplikovat nástroje asertivního jednání při jednání s žáky, rodiči, kolegy, aby se dokázali sebeprosazovat na základě respektu k sobě i druhým, snížili tak pravděpodobnost vzniku konfliktů, nedorozumění a účinněji se bránili manipulaci a stresu.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci porozumí a dovedou vysvětlit význam asertivního chování, prodiskutují desatero asertivity, vyzkouší si různé formy chování (agresivní, submisivní, asertivní), procvičí si asertivní techniky, na praktických příkladech si vše vyzkouší.
Kontaktní email:sasa.dobrovolna@kvalitaskoly.cz
Kontaktní tel.:+420 603 727 081
Poznámka k ceně:Cena semináře bude upřesněna na základě naší komunikace s vedením školy, dle konkrétních požadavků školy, zvolené organizaci semináře, počtu účastníků atd.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
Poznámka:Osobnostně sociální rozvoj