Jak učit teoretické předměty (8h)

Pořádá Společnost pro kvalitu školy, z. s.

Termín:na klíč
Kraj:Celá ČR

 
Kurikulární reforma přinesla do práce pedagogů velké změny, a to ve všech důležitých oblastech – plánování, výběr metod a forem práce, realizace výuky, evaluace. Metodicko-didaktická podpora těchto změn však nebyla dostatečná. Stále se ještě najdou pedagogové, kteří za nejlepší způsob výuky považují výklad bez jakýchkoliv pomůcek. Pak se najdou i takoví, kteří uznávají, že výhradně frontální výuka není dostatečně efektivní, a hlavně pro žáky atraktivní, ale neumí to udělat jinak. Cílem kurzu je proto předat účastníkům základní znalosti z oblasti efektivního učení, seznámit je s nejnovějšími výzkumy v této oblasti, pomoci jim pochopit rozdíl mezi transmisivním a kompetenčním modelem učení. Budeme se zabývat kvalitou pedagogické práce, vysvětlíme si rozdíl mezi kvalitou strukturální, která se na školách sleduje nejčastěji a kvalitou procesní. Budeme se zabývat faktory, které kvalitu procesní tvoří a ovlivňují. Účastníci získají přehled v oblasti výukových metod a forem práce s důrazem na metody aktivního učení. Seznámí se i s výhodami a úskalími jejich využití v rámci výuky a budou motivování v dalším vzdělávání v této oblasti.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci si formou skupinové práce a následné diskuse zopakují znaky dobré vyučovací hodiny, seznámí se s novými poznatky o učení, v řízené diskusi porovnají transmisivní model učení s konstruktivistickým modelem.
Kontaktní email:sasa.dobrovolna@kvalitaskoly.cz
Kontaktní tel.:+420 603 727 081
Poznámka k ceně:Cena semináře bude upřesněna na základě naší komunikace s vedením školy, dle konkrétních požadavků školy, zvolené organizaci semináře, počtu účastníků atd.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
Poznámka:Osobnostně sociální rozvoj