Co je to badatelsky orientovaná výuka a co žákům přináší? (8h)

Pořádá Společnost pro kvalitu školy, z. s.

Termín:na klíč
Kraj:Celá ČR

 
Bádat se dá ve většině předmětů (přírodovědných i humanitních) na základní škole, ale i na středních školách. Společně pojmenujeme profity badatelské činnosti a budeme analyzovat ukázky z různých předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. Také budeme navrhovat témata, která jsou vhodná pro vlastní plánování badatelské činnosti. Toto téma úzce souvisí se zaváděním inkluzívního vzdělávání do praxe škol.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci umí výjmenovat příležitosti, jak badatelsky orientovaná výuka přispívá k inkluzi, vlastními slovy popsat přínosy badatelsky orientované výuky v rámci vzdělávacího procesu na školách.
Kontaktní email:sasa.dobrovolna@kvalitaskoly.cz
Kontaktní tel.:+420 603 727 081
Poznámka k ceně:Cena semináře bude upřesněna na základě naší komunikace s vedením školy, dle konkrétních požadavků školy, zvolené organizaci semináře, počtu účastníků atd.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé gymnázií
Poznámka:Osobnostně sociální rozvoj