Jak na čtenářské dílny? (8h)

Pořádá Společnost pro kvalitu školy, z. s.

Termín:na klíč
Kraj:Celá ČR

 
Cílem čtenářských dílen je přivést žáky ke čtení, aby se čtení stalo nedílnou součástí jejich volného času. Společně se podíváme na to, jak by taková dílna čtení mohla vypadat, a alespoň jednu dílnu zkusíme naplánovat, Také budeme analyzovat, jak jinak by ještě šlo žáky podpořit, aby se z nich stali čtenáři. Toto téma úzce souvisí se zaváděním inkluzívního vzdělávání do praxe škol.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastník umí vyjmenovat příležitosti, jak čtenářské dílny přispívají k inkluzi, vlastními slovy popsat, jak by měla probíhat čtenářská dílna a proč, pojmenovat alespoň 5 metod vhodných do čtenářských dílen, naplánovat konkrétní čtenářskou dílnu.
Kontaktní email:sasa.dobrovolna@kvalitaskoly.cz
Kontaktní tel.:+420 603 727 081
Poznámka k ceně:Cena semináře bude upřesněna na základě naší komunikace s vedením školy, dle konkrétních požadavků školy, zvolené organizaci semináře, počtu účastníků atd.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář a dílna
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
Poznámka:Čtenářská gramotnost, inkluze