Co je to podnětné prostředí pro učení a jak ho vytvářet? (8h)

Pořádá Společnost pro kvalitu školy, z. s.

Termín:na klíč
Kraj:Celá ČR

 
Společně se podíváme na to, jak by mělo vypadat prostředí, ve kterém se žákům dobře učí z hlediska prostorového a materiálního, ale i z hlediska sociálně komunikativního. Podíváme se na to, jak by měla vypadat kmenová třída a jak odborná učebna, jak využívat výstupy práce žáků k dalšímu učení, jaké pomůcky a materiály mají mít žáci na dosah, jak uspořádat lavice a nábytek ve třídě apod. Ale také se podíváme na to, v čem spočívá efektivní komunikace se žáky i mezi žáky. Porovnáme komunikaci hodnotící a popisující s tím, že rozpoznáme, která je pro žáka bezpečnější. Také se budeme zabývat tím, jak předcházet konfliktům a jak je komunikačně zvládat. Toto téma úzce souvisí se zaváděním inkluzívního vzdělávání do praxe škol.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastník umí vyjmenovat příležitosti, jak podnětné prostředí přispívá k inkluzi, popsat podnětné prostředí z hlediska uspořádání prostoru,popsat, jaké pomůcky mají mít žáci na dosah, aby podněcovaly jejich učení, předcházení konfliktům
Kontaktní email:sasa.dobrovolna@kvalitaskoly.cz
Kontaktní tel.:+420 603 727 081
Poznámka k ceně:Cena semináře bude upřesněna na základě naší komunikace s vedením školy, dle konkrétních požadavků školy, zvolené organizaci semináře, počtu účastníků atd.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé ZUŠ a SUŠ
Poznámka:Osobnostně sociální rozvoj;