Osobnostně sociální rozvoj – Poznání sebe a druhých (24h)

Pořádá Společnost pro kvalitu školy, z. s.

Termín:na klíč
Kraj:Celá ČR

 
Už nápis ve starověké delfské věštírně nabádal jednotlivce k poznání sebe sama. Osobnostně-sociální rozvoj, včetně sebepoznání, by měl být v současné době součástí vzdělání každého člověka, a zejména těch, kteří denodenně pracují s dalšími lidmi, tzn. i učitelů. Neznají-li učitelé zákonitosti interpersonálního vnímání, své individuální zvlášnosti vnímání, nemají-li zdravý pocit vlastní hodnoty, negativně to narušuje pedagogický proces, za jehož řízení jsou zodpovědni. Vzdělávací program OSR – Poznání sebe a druhých jim dává k získání náhledu na sebe i druhé příležitost skrze prožitkové aktivity a prostřednictvím reflexí, které následují po každé z nich. Oproti 8hodinovému a 16 hodinovému kurzu stejného zaměření bude 24 hodinový kurz rozšířen o témata – chválení, oceňování, zpětná vazba, já a mé hodnoty, které ovlivňují mou práci, já a mé vztahy, které ovlivňují můj život.

Doplňující informace:

Cíl akce:Rozvoj profesních dovedností zaměřených na vytváření zdravého klimatu ve třídě a ve škole, rozvoj specifických profesních dovedností učitelů zejména třídních učitelů, metodiků prevence, výchovných poradců, mentorů, vedoucích předmětových komisí.
Kontaktní email:sasa.dobrovolna@kvalitaskoly.cz
Kontaktní tel.:+420 603 727 081
Poznámka k ceně:Cena semináře bude upřesněna na základě naší komunikace s vedením školy, dle konkrétních požadavků školy, zvolené organizaci semináře, počtu účastníků atd.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé ZUŠ a SUŠ
Poznámka:Osobnostně sociální rozvoj;