Osobnostně sociální rozvoj – Komunikační dovednosti (8h)

Pořádá Společnost pro kvalitu školy, z. s.

Termín:na klíč
Kraj:Celá ČR
 
Úkolem každého učitele je řízení pedagogického procesu. To je bez komunikace nemožné. Čím lépe rozumíme procesu komunikace, tím lépe se můžeme s ostatními domluvit. Čím lépe známe zákonitosti efektivní komunikace, tím více je můžeme využít v osobním životě i pedagogické praxi. Navíc důležitým úkolem učitelů je rozvinout u svých žáků kompetence interpersonální, konkrétně komunikativní, což bez toho aniž by tyto kompetence sami ovládali, ani nejde.
zodpovědni. Vzdělávací program OSR – Komunikační dovednosti dává učitelům příležitost seznámit se s pojetím komunikace jako procesu a efektivními nástroji jejího zvládnutí, a to skrze prožitkové aktivity a prostřednictvím reflexí, které následují po každé z nich.

Doplňující informace:

Cíl akce:Zlepšení poznání sebe a druhých prostřednictvím prožitkových aktivit zaměřených na poznání zákonitostí efektivní komunikace, rozvoj profesních dovedností zaměřených zejména na rozvoj komunikativních, dovedností důležitých pro řízení pedag. procesu.
Kontaktní email:sasa.dobrovolna@kvalitaskoly.cz
Kontaktní tel.:+420 603 727 081
Poznámka k ceně:Cena semináře bude upřesněna na základě naší komunikace s vedením školy, dle konkrétních požadavků školy, zvolené organizaci semináře, počtu účastníků atd.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
Poznámka:Osobnostně sociální rozvoj