Osobnostně sociální rozvoj – Spolupráce (16h)

Pořádá Společnost pro kvalitu školy, z. s.

Termín:na klíč
Kraj:Celá ČR

 
V dřívější době platilo, že učitelství je v jistém slova smyslu paradoxně jedním z nejosamocenějších povolání. Přestože se čas od času zvedla diskuse o nutnosti mezipředmětových vztahů, spíše platilo, že každý učitel byl téměř „neomezeným“ pánem ve své třídě a do způsobů jeho práce mu kromě vedení školy a pracovníků ČŠI nikdo nemluvil. V současné době se však schopnost spolupráce stává jednou z nejdůležitějších kompetencí, která má přímý vliv na úspěšnost každého pedagoga. Učitelé musí spolu navzájem spolupracovat téměř při všech důležitých činnostech – plánování výuky, výběru metod, hodnocení, evaluaci výuky. Musí spolupracovat v rámci stejných předmětů i napříč nich, při realizaci průřezových témat, rozvoj gramotností, vytváření klimatu atd. Více než kdy dříve je dnešní době nezbytná spolupráce s rodiči, pracovníky poradenských pracovišť, dalšími odborníky, kteří se školou spolupracují, mentory, supervizory, představiteli komunity atd. Navíc schopnost spolupracovat s druhými je důležitou součástí interpersonální kompetence, kterou jsou učitelé povinni u žáků rozvíjet. Pokud oni sami nemají alespoň základní informace o zákonitostech spolupráce a dovednosti k ní, nemohou tuto dovednost rozvíjet ani u svých žáků.
Vzdělávací program OSR – Spolupráce dává učitelům příležitost seznámit se s různými formami spolupráce, včetně spolupráce týmové, faktory, které ji ovlivňují pozitivně i negativně, mohou kultivovat své schopnosti spolupráce a trénovat její zvládnutí v průběhu prožitkových aktivit. Důležitou součástí uvědomění v této oblasti jsou reflexe, které následují po každé aktivitě. Kurz je oproti 8hodinovému kurzu stejného zaměření rozšířen o informace o týmové spolupráci, sebepoznání při práci v týmu a nácvik aktivit posilující dovednosti pro efektivní fungování v týmu.

Doplňující informace:

Cíl akce:Zlepšení poznání sebe a druhých při spolupráci prostřednictvím prožitkových aktivit zaměřených na poznání zákonitostí efektivní spolupráce, včetně spolupráce v týmu, seznámení se se zákonitostmi efektivní spolupráce, faktory, které spolupráci brání.
Kontaktní email:sasa.dobrovolna@kvalitaskoly.cz
Kontaktní tel.:+420 603 727 081
Poznámka k ceně:Cena semináře bude upřesněna na základě naší komunikace s vedením školy, dle konkrétních požadavků školy, zvolené organizaci semináře, počtu účastníků atd.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé ZUŠ a SUŠ
Poznámka:Osobnostně sociální rozvoj