Osobnostně sociální rozvoj – Komunikační dovednosti (24h)

Pořádá Společnost pro kvalitu školy, z. s.

Termín:na klíč
Kraj:Celá ČR

 
Úkolem každého učitele je řízení pedagogického procesu. To je bez komunikace nemožné. Čím lépe rozumíme procesu komunikace, tím lépe se můžeme s ostatními domluvit. Čím lépe známe zákonitosti efektivní komunikace, tím více je můžeme využít v osobním životě i pedagogické praxi. Navíc důležitým úkolem učitelů je rozvinout u svých žáků kompetence interpersonální, konkrétně komunikativní, což bez toho aniž by tyto kompetence sami ovládali, ani nejde.
zodpovědni. Vzdělávací program OSR – Komunikační dovednosti dává učitelům příležitost seznámit se s pojetím komunikace jako procesu a efektivními nástroji jejího zvládnutí, a to skrze prožitkové aktivity a prostřednictvím reflexí, které následují po každé z nich. Součástí kurzu je i nácvik nástrojů efektivní komunikace – např. Já – výrok, empatické vyjádření, aktivního naslouchání. Oproti 8hodinovému kurzu a 16hodinovému kurzu bude do 24hodinového kurzu zařazeno více prožitkových aktivit, dále budou zařazena témata empatie, aktivní naslouchání, bude věnován větší časový prostor nácviku jednotlivých nástrojů efektivní komunikace, včetně nácviku řízení diskuse.

Doplňující informace:

Cíl akce:Zlepšení poznání sebe a druhých prostřednictvím prožitkových aktivit zaměřených na poznání zákonitostí efektivní komunikace, seznámení s diskusí a nácvik dovedností pro její řízení, rozvoj schopnosti sebereflexe, sdílení zkušeností s ostatními členy.
Kontaktní email:sasa.dobrovolna@kvalitaskoly.cz
Kontaktní tel.:+420 603 727 081
Poznámka k ceně:Cena semináře bude upřesněna na základě naší komunikace s vedením školy, dle konkrétních požadavků školy, zvolené organizaci semináře, počtu účastníků atd.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé ZUŠ a SUŠ
Poznámka:Osobnostně sociální rozvoj;