Čtenářský klub jako vytváření společenství nad knihou

Pořádá Nová škola, o. p. s.

Termín:19. 03. 2019 – 13. 05. 2019
Kraj:Praha
Cena:4900 Kč za seminář Kč
 
Také (jako my) věříte, že čtení knih patří k plnohodnotnému životu každého člověka?
Chcete rozvíjet čtenářství mnohem dříve, než naučíte děti číst?
Zažili jste nad knihou krásné, nejen soukromé, ale i společné, chvíle?
Zkušenosti, které jsme nabyli v projektu Brána ke vzdělávání: Školní čtenářské kluby, podpořené odbornými poznatky z oblasti rozvoje dětského čtenářství Vám nabízíme v
tomto akreditovaném kurzu.
Čtyřicetihodinový kurz vedený dvěma lektory Vám umožní během čtyř výukových dní potkat více lektorů, odborníků na dětské čtenářství. Základem náplně kurzu jsou nejen teoretické poznatky z oblasti čtenářské gramotnosti, ale především jejich zavedení do praxe. Uvidíte řadu ukázkových čtenářských lekcí, naučíte se cíleně plánovat čtenářské aktivity, prakticky Vám poradíme s organizací klubu a seznámíme Vás s širokou škálou knižních titulů atraktivních pro dnešní děti a mládež. Kurz je dále prostorem pro vzájemné sdílení zkušeností a osvědčených postupů a k povzbuzení čtenářského života nás všech.
Přímé přihlášení zde:
http://novaskolaops.cz/aktualni-nabidka-kurzu/

Doplňující informace:

Cíl akce: Cílem kurzu je zážitkové seznámení s principy čtenářského klubu a současné dětské literatury.
Kontaktní email:veronika.zelinkova@novaskolaops.cz
Kontaktní tel.:774580591
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář a dílna
Oblast:český jazyk a komunikace
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
speciální pedagogové
pedagogové volného času
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout
Poznámka:Kurz rozdělen do 4 dnů :19.3., 4.4., 24.4. a 13.5. 2019