S knihou po škole

Pořádá Nová škola, o. p. s.

Termín:28. 08. 2019 – 12. 09. 2019
Kraj:Praha
Cena:2 Kč za seminář Kč
 
Účastník se v 16hodinovém kurzu vedeném dvěma lektory seznámí s metodikou práce čtenářských klubů, včetně oblastí čtenářské gramotnosti, které lze v klubech cíleně rozvíjet. Dále pak se základními formami a metodami práce s knihou.
Účastníci budou mít příležitost sami si vyzkoušet postupy používané v čtenářských klubech, seznámit se s vhodnou literaturou a naplánovat si první kroky v realizaci této volnočasové aktivity – vybudování zázemí klubu, jako čtenářsky podnětného místa ve škole, výběr vhodné literatury, zakomponování tří základních pilířů metodiky čtenářských klubů k rozvoji čtenářství do plánování schůzek, implementaci základních forem práce s knihou do náplně volnočasové aktivity.

Seznámí se také s praktickými zkušenostmi učitelů se zakládáním, organizací i odborným vedením čtenářských klubů. V průběhu celého kurzu účastníkům nabízíme e-mailovou a skypovou konzultaci.
Probíraná témata:
Základní principy klubové práce, ujasnění pojmu čtenářský klub, čtenářství a čtenářská gramotnost
Jak založit čtenářský klub
Základní formy práce s knihou
Cílený rozvoj čtenářství ve čtenářských klubech
Plán vlastní realizace volnočasové aktivity Čtenářský klub

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem cyklu je zážitkové seznámení s principy založení a fungování čtenářského klubu jako volnočasové aktivity pro cílený rozvoj dětského čtenářství.
Kontaktní email:veronika.zelinkova@novaskolaops.cz
Kontaktní tel.:774580591
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář a dílna
Oblast:mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
český jazyk a komunikace
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
speciální pedagogové
pedagogové volného času
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout
Poznámka:Kurz se uskuteční ve dvou dnech.