Filmová výchova s FreeCinema

Pořádá Free Cinema Pofiv o.p.s.

Termín:na klíč
Kraj:Celá ČR
 
FreeCinema je filmově vzdělávací platforma, která pod hlavičkou projektu Co je to film? nabízí základním i středním školám edukační programy v oblasti filmové výchovy, vedené zkušenými lektory a pedagogy.

Žáci se mohou v rámci workshopů či projektových dnů seznámit s různými aspekty kinematografie a sami si vyzkoušet některé její principy a technologie. Projektové dny jsou buď historicky, nebo tematicky profilované a mají spíše teoretický ráz. Poutavě propojují linii filmu např. s literaturou, dějinnými epochami, divadlem a dalšími a jsou doplněné projekcemi a výkladem.

Workshopy se zaměřují na praktické aktivity, mezi něž patří různé techniky animace, práce s filmovým materiálem či s filmovými vynálezy.

Kurzy se mohou v závislosti na domluvě konat v prostorách Kasáren Karlín nebo přímo na půdě Vaší školy.

Seznam nabízených programů včetně jejich anotací si můžete prohlédnout na http://www.freecinema.cz/skoly/, kde se na ně můžete také přihlásit.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem je seznámit žáky s filmovým médiem a pomáhat tak školám s výukou či zavedením Filmové a audiovizuální výchovy, která je součástí RVP od roku 2009. Rozšiřujeme tak filmovou a audiovizuální gramotnost a tím i orientaci v dnešním světě.
Kontaktní email:natalie@freecinema.cz
Kontaktní tel.:+420 602 859 903
Poznámka k ceně:Rozpětí cca 2 000 – 5 000 pro skupinu v závislosti na typu lekce, náročnosti na materiál, pomůcky apod.
Typ akce:cyklus seminářů
dílna
přednáška
Oblast:informatika a komunikační technologie
akce na zakázku
umění a kultura (Hv, Vv, Dv)
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé ZUŠ a SUŠ