Projektová výuka vedená nástroji ICT (8h)

Pořádá Společnost pro kvalitu školy, z. s.

Termín:na klíč
Kraj:Celá ČR
 
Hlavním vzdělávacím cílem kurzu je seznámit účastníky s nástroji pro efektivní správu a řízení projektů, na kterých mohou kooperovat žáci či kolegové. Kurz je orientován především na aplikace, které jsou volně dostupné a je možno je tedy volně instalovat na počítače. Nebudou opomenuty i online aplikace, které jsou volně přístupné v prostředí internetu. Účastníci budou seznámeni s nástroji na řízení projektů, jako jsou například Chili project, Planner nebo GanttProject. Na praktických příkladech bude ukázáno, že pro efektivní kooperaci v projektu je nezbytné sdílení dat, kalendářů, úkolů či kontaktů. V souvislosti s tím budou účastníci seznámeni s aplikacemi Google Apps.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci se dokáží orientovat v Ganttově diagramu, aplikují znalosti při zadávání a řízení harmonogramu činností, modifikují výchozí nastavení aplikace – jednotky, kalendář. Definují nové úkoly a dílčí úkoly, obhájí řízení dlouhodobých aktivit.
Kontaktní email:sasa.dobrovolna@kvalitaskoly.cz
Kontaktní tel.:+420 603 727 081
Poznámka k ceně:Cena semináře bude upřesněna na základě naší komunikace s vedením školy, dle konkrétních požadavků školy, zvolené organizaci semináře, počtu účastníků atd.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:informatika a komunikační technologie
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
Poznámka:Informační technologie