Vektorová grafika a CorelDraw (8h)

Pořádá Společnost pro kvalitu školy, z. s.

Termín:na klíč
Kraj:Celá ČR
 
Kurz seznamuje zájemce o zpracování grafických předloh se základními vlastnostmi vektorové grafiky a principy práce ve vektorovém editoru CorelDraw. Zájemci se naučí kreslit v programu CorelDraw, editovat objekty, polohovat objekty na kreslicí stránce. Kurz seznamuje také s principy práce s výplněmi, obrysy objektů a tvorbou textů ve vektorové grafice. Závěrem se kurz věnuje importu a exportu dokumentů včetně jejich tisku. Absolventi dokáží vytvářet propagační materiály, letáky, vizitky a podobně.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci dokáží vysvětlit rozdíly mezi vektorovou a rastrovou grafikou, porovnají rozdíl mezi barevným modelem RGB a CMYK, získají praktické dovednosti při úpravě grafických objektů, dokáží využít program k tvorbě letáků, pozvánek, vizitek či posterů.
Kontaktní email:sasa.dobrovolna@kvalitaskoly.cz
Kontaktní tel.:+420 603 727 081
Poznámka k ceně:Cena semináře bude upřesněna na základě naší komunikace s vedením školy, dle konkrétních požadavků školy, zvolené organizaci semináře, počtu účastníků atd.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:informatika a komunikační technologie
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
Poznámka:Informační technologie