Vektorová grafika a Zoner Callisto (8h)

Pořádá Společnost pro kvalitu školy, z. s.

Termín:na klíč
Kraj:Celá ČR
 
Seminář seznamuje zájemce o zpracování grafických předloh se základními vlastnostmi vektorové grafiky a principy práce ve vektorovém editoru Zoner Callisto. Zájemci se naučí kreslit v programu Zoner Callisto, editovat objekty, polohovat objekty na kreslicí stránce. Seminář seznamuje také s principy práce s výplněmi, obrysy objektů a tvorbou textů ve vektorové grafice. Závěrem se seminář věnuje importu a exportu dokumentů včetně jejich tisku. Absolventi dokáží vytvářet propagační materiály, letáky, vizitky či jiné materiály použitelné ve školském prostředí.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci dokáží vysvětlit rozdíly mezi vektorovou a rastrovou grafikou, porovnají rozdíl mezi barevným modelem RGB a CMYK, výhody a nevýhody, získají praktické dovednosti při úpravě grafických objektů, dokáží využít program k tvorbě letáků, pozvánek.
Kontaktní email:sasa.dobrovolna@kvalitaskoly.cz
Kontaktní tel.:+420 603 727 081
Poznámka k ceně:Cena semináře bude upřesněna na základě naší komunikace s vedením školy, dle konkrétních požadavků školy, zvolené organizaci semináře, počtu účastníků atd.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:informatika a komunikační technologie
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
Poznámka:Informační technologie