Trénink koordinátora žákovských parlamentů I.

Pořádá Cedu – Centrum pro demokratické učení, o.p.s.

Termín:19. 03. 2024
Cena:2790 Kč za seminář

 
Zveme Vás na seminář zaměřený na rozjezd žákovského parlamentu a na jeho zdárné fungování .

Hlavní témata semináře:

– jak se stát dobrým koordinátorem

– jak si zajistit podporu vedení školy

– nastavení podmínek pro bezproblémové fungování parlamentu

– inspirace z praxe (metody, aktivity, usazení ve školním životě)

– metodika Žákovský parlament I. zdarma ke stažení

– začátek semináře 9.00, konec 16.00

Doplňující informace:

Cíl akce:rozjezd žákovského parlamentu
Kontaktní email:jaroslava.bruckova@cedu.cz
Kontaktní tel.:776563849
Poznámka k ceně:při objednání seminářů Trénink koordinátora žákovského parlamentu I. – III. je zvýhodněná cena 7.100,- za všechny tři

lze hradit ze šablon OP JAK

Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:výchovní poradci
vychovatelé školských zařízení
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitel – metodik prevence
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času