Společné vzdělávání žáků se SVP (16h)

Pořádá Společnost pro kvalitu školy, z. s.

Termín:na klíč
Kraj:Celá ČR
 
Zavádění společného vzdělávání do prostředí českých škol zcela zákonitě u pedagogů vyvolává potřebu doplnění znalostí a dovedností potřebných pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pedagogové se více než dříve dostávají do situací, které se nenaučili řešit při svém studiu, ani se s nimi dosud ve své pedagogické praxi nesetkali. Navíc v řadě případů je nezbytný nejen přístup a znalosti jednoho konkrétního pedagoga, ale společné nastavení pravidel a postupů tak, abychom nejen pomohli dosáhnout každému žákovi svého osobního maxima, ale taky abychom si ochránili své duševní i fyzické zdraví. Proto je seminář zaměřen rozvoj profesních kompetencí pedagogů potřebných při zavádění konceptu společného vzdělávání. Účastníci budou vedeni k prozkoumání svých vlastních postojů k jinakosti, dále budou seznámeni s efektivními způsoby komunikace v náročných a konfliktních situacích, a zejména budou podporováni v týmové spolupráci a nastavení kolegiální spolupráce tak, aby v rámci školy bylo vytvoření bezpečné a kompatibilní prostředí pro všechny žáky. Dostatečný prostor bude v rámci kurzu vytvořen na vzájemné sdílení a plánování konkrétních kroků, a to vše s cílem podpoření profesních kompetencí jednotlivých pedagogů a konceptu společného vzdělávání.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci budou prostřednictvím prožitkových cvičení prozkoumávat své postoje a stereotypy, které jim napomáhají nebo brání při práci s dětmi se SVP, budou podporováni v rozvoji komunikačních dovedností při řešení náročných a konfliktních situací.
Kontaktní email:sasa.dobrovolna@kvalitaskoly.cz
Kontaktní tel.:603 727 081
Poznámka k ceně:Cena semináře bude upřesněna na základě naší komunikace s vedením školy, dle konkrétních požadavků školy, zvolené organizaci semináře, počtu účastníků atd.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:akce na zakázku
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé SOŠ a SOU
učitelé ZUŠ a SUŠ
Poznámka:Inkluze