Metoda vědomé stopy pohybu

Pořádá DYS-centrum Praha z. ú.

Termín:14. 03. 2024 – 22. 03. 2024
Místo konání:Praha
Cena:3500 Kč za seminář

 
• teoretická východiska metody vědomé stopy – stručná historie a vývoj rukopisného písma, základní filosofie tchaj-ťi, teorie pěti prvků, dynamická rovnováha kontrastů jin a jang, paralely mezi rukopisným písmem a praxí tchaj-ťi, písmo jako zrcadlo harmonie člověka, písmo jako komunikace mezi lidmi, písmo jako vědomá stopa pohybu;

• společná praxe cvičení tchaj-ťi – základní pozice, Osm kusů brokátů, jednotlivé prvky z formy otce, matky a dlouhé formy stylu jang, základní cvičení ve dvojicích – tapsao, přilepená dlaň, zrcadlo;

• grafická stopa pohybu – společné zaznamenávání pohybu mokrou stopou na papír;

• dvě ukázkové lekce metody vědomé stopy;

• metodická doporučení a připomínky k využívání metody vědomé stopy, zkušenosti z praxe, diskuse, otázky, připomínky, podněty;

• v kurzu se účastníci seznámí se zcela originální metodou, jak děti připravit na výuku psaní;

• kurz prezentuje písmo jako viditelnou stopu vědomého, naučeného, ale vysoce individuálního pohybu, ve kterém se projeví osobnost autora rukopisu; účastníci kurzů se seznámí s paralelou mezi principy tchaj-ťi a rozvojem grafomotorických dovedností (teoreticky i prakticky);

• metoda vědomé stopy považuje písmo – rukopis za nenahraditelný prostředek komunikace a varuje před jeho znečitelňováním, které vnímá jako selhávání komunikace; obsahem kurzu je tedy v širším slova smyslu taky péče o komunikaci – komunikaci samých se sebou, svým tělem i komunikaci mezi lidmi.

Seminář je veden prožitkovou formou, je vhodné si přinést vhodné oblečení a obuv!

Více informací o metodě najdete na http://www.vedomastopapohybu.cz.

Doplňující informace:

Cíl akce:
Kontaktní email:dyscentrum@dyscentrum.org
Kontaktní tel.:773507222
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
speciální pedagogové
psychologové
asistenti pedagoga
Poznámka:14., 15. a 22.3.2024 vždy 9-16 hodin