Anglický jazyk pro pedagogy (80VH) – začátečníci, individuální kurz

Pořádá Vzdělávací centrum transperfect s.r.o.

Termín:na klíč
Místo konání:Celá ČR
Cena:33600

 
Účastník kurzu si osvojí základy řečových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvený projev) a jazykových prostředků (základní gramatika, slovní zásoba, zvuková a písemná podoba jazyka). Důraz bude kladen na komunikaci v situacích běžného života a jednoduchou konverzaci na daná témata. Vzhledem k tomu, že se jedná o individuální kurz, účastník bude mít více příležitostí ke konverzaci s lektorem a důslednější procvičení gramatických jevů. Očekáváme tedy, že díky tomuto individuálnímu přístupu může účastník dosáhnout rychleji vyšší úrovně, tedy více se přiblížit k úrovni A2

Doplňující informace:

Cíl akce:Vstupní úroveň účastníků kurzu dle SERRJ je přibližně A1. Cílem je dostat se na úroveň A1+ a přiblížit se k úrovni A2
Kontaktní email:vyuka@transperfect.cz
Kontaktní tel.:+420775256662
Poznámka k ceně:individuální výuka
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:cizí jazyky, jazykové vzdělávání
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně