Anglický jazyk pro pedagogy (80VH) – mírně pokročilí

Pořádá Vzdělávací centrum transperfect s.r.o.

Termín:na klíč
Místo konání:Celá ČR
Cena:10900 Kč

 
Kurz dává rozšířené základy řečových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvený projev), jazykových prostředků (slovní zásoba, gramatika, zvuková a písemná podoba jazyka) a komunikativních funkcí (city a postoje). Účastníci si osvojí jazykové dovednosti na mírně pokročilé úrovni, odpovídající označení A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Cílem je zejména rozvíjení schopností účastníků komunikovat v situacích běžného života a na vybraná témata. Dalším cílem je rozšiřování slovní zásoby a rozvoj dovedností potřebných k četbě textů.

Doplňující informace:

Cíl akce:Vstupní úroveň účastníků kurzu dle SERRJ je přibližně A1+ a A2-. Cílem je dostat se na úroveň A2 či se přiblížit úrovni A2+
Kontaktní email:vyuka@transperfect.cz
Kontaktní tel.:+420775256662
Poznámka k ceně:skupinová výuka
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:cizí jazyky, jazykové vzdělávání
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení