Anglický jazyk pro pedagogy (80VH) – středně pokročilí

Pořádá Vzdělávací centrum transperfect s.r.o.

Termín:na klíč
Místo konání:Celá ČR
Cena:10900

 
Účastníci si osvojí jazykové dovednosti na středně pokročilé úrovni, odpovídající stupni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Cílem je prohloubení řečových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvený projev), jazykových prostředků (slovní zásoba, gramatika, zvuková a písemná podoba jazyka) a komunikativních funkcí (citů a postojů). Cílem je rovněž schopnost účastníků formulovat své názory na různá témata.

Doplňující informace:

Cíl akce:Vstupní úroveň účastníků kurzu dle SERRJ je přibližně A2+ a B1-. Cílem je dostat se na úroveň B1 či se přiblížit úrovni B1+
Kontaktní email:vyuka@transperfect.cz
Kontaktní tel.:+420775256662
Poznámka k ceně:skupinová výuka
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:cizí jazyky, jazykové vzdělávání
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení