Anglický jazyk pro pedagogy (80VH) – středně pokročilí, individuální kurz

Pořádá Vzdělávací centrum transperfect s.r.o.

Termín:na klíč
Místo konání:Celá ČR
Cena:33600

 
Účastník si osvojí jazykové dovednosti na středně pokročilé úrovni, odpovídající stupni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Cílem je prohloubení řečových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvený projev), jazykových prostředků (slovní zásoba, gramatika, zvuková a písemná podoba jazyka) a komunikativních funkcí (citů a postojů). Cílem je rovněž schopnost účastníka formulovat své názory na různá témata. Vzhledem k tomu, že se jedná o individuální kurz, účastník bude mít více příležitostí ke konverzaci s lektorem a důslednější procvičení gramatických jevů. Očekáváme tedy, že díky tomuto individuálnímu přístupu může účastník dosáhnout vyšší úrovně (B1 až B1+) rychleji než v případě skupinové výuky.

Doplňující informace:

Cíl akce:Vstupní úroveň účastníků kurzu dle SERRJ je přibližně A2+ a B1-. Cílem je dostat se na úroveň B1 či se přiblížit úrovni B1+
Kontaktní email:vyuka@transperfect.cz
Kontaktní tel.:+420775256662
Poznámka k ceně:individuální výuka
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:cizí jazyky, jazykové vzdělávání
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení