Anglický jazyk pro pedagogy (32VH) – středně pokročilí

Pořádá Vzdělávací centrum transperfect s.r.o.

Termín:na klíč
Místo konání:Celá ČR
Cena:5900 Kč

 
Vstupní úroveň účastníků kurzu dle SERRJ je přibližně B1 a B1-. Účastníci si osvojí jazykové dovednosti na středně pokročilé úrovni, odpovídající stupni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Cílem je prohloubení znalostí účastníků a dosáhnutí či přiblížení se úrovně B1+, prohloubení řečových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvený projev), jazykových prostředků (slovní zásoba, gramatika, zvuková a písemná podoba jazyka) a komunikativních funkcí (citů a postojů).

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem je prohloubení znalostí účastníků a dosáhnutí či přiblížení se úrovně B1+
Kontaktní email:vyuka@transperfect.cz
Kontaktní tel.:+420775256662
Poznámka k ceně:skupinová výuka
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:cizí jazyky, jazykové vzdělávání
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení