Anglický jazyk pro pedagogy (24 VH) – mírně pokročilí

Pořádá Vzdělávací centrum transperfect s.r.o.

Termín:na klíč
Místo konání:Olomoucký
Cena:4900 Kč

 
Vstupní úroveň účastníků kurzu dle SERRJ je přibližně A2. Účastníci kurzu si osvojí základy řečových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvený projev) a jazykových prostředků (základní gramatika, slovní zásoba, zvuková a písemná podoba jazyka). Důraz bude kladen na komunikaci v situacích běžného života a jednoduchou konverzaci na daná témata.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem je prohloubení znalostí účastníků a přiblížení se úrovni A2+.
Kontaktní email:vyuka@transperfect.cz
Kontaktní tel.:775256662
Poznámka k ceně:skupinová
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:cizí jazyky, jazykové vzdělávání
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení