Anglický jazyk pro pedagogy (24 VH) – středně pokročilí

Pořádá Vzdělávací centrum transperfect s.r.o.

Termín:na klíč
Místo konání:Olomoucký
Cena:4900 Kč

 
Vstupní úroveň účastníků kurzu dle SERRJ je přibližně B1. Účastníci si osvojí jazykové dovednosti na středně pokročilé úrovni, odpovídající stupni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Cílem je prohloubení řečových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvený projev), jazykových prostředků (slovní zásoba, gramatika, zvuková a písemná podoba jazyka) a komunikativních funkcí (citů a postojů). Cílem je rovněž schopnost účastníků formulovat své názory na různá témata.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem je prohloubení znalostí účastníků a přiblížení se úrovni B1+.
Kontaktní email:vyuka@transperfect.cz
Kontaktní tel.:775256662
Poznámka k ceně:skupinová
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:cizí jazyky, jazykové vzdělávání
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení