Švýcarská metoda mapování kompetencí v CH-Q

Pořádá EKS, z.s.

Termín:11. 11. 2019 – 06. 12. 2019
Cena:17900 Kč za seminář Kč
 
40hodinový kurz výcvikového typu.


Sebezkušenostní kurz ověřený mezinárodně ve Švýcarsku, kde je celostátně využíván. Kromě certifikátu s akreditací MŠMT mohou účastníci získat prestižní švýcarský certifikát CH-Q.

Tento 40 hodinový kurz je unikátní v tom, že si pedagogičtí pracovníci vyzkouší metody rovnou sami na sobě. Naučí se diagnostikovat své vlastní kompetence, lépe rozumět sami sobě a získají ověřenou metodiku, kterou poté mohou aplikovat na žáky a studenty při jejich kariérovém rozvoji. Kurz je zaměřen na práci se sebereflexí, konstruktivní zpětnou vazbou a diagnostiku silných stránek.

Výjimečnost metodiky CH-Q spočívá v tom, že pomáhá lidem najít, popsat a změřit vlastní kompetence a kvality, které získali v průběhu celého života, a to nejen ve škole či zaměstnání, ale i v osobním životě. Kurz představí ucelenou metodiku, díky které si účastníci postupně ujasňují nejen to, jaké jsou jejich specifické kvality, ale také za jakých podmínek je dokážou využít a které z nich chtějí dále rozvíjet. Díky tomu jsou schopni lépe plánovat svůj další osobní či profesní rozvoj tak, aby byl v souladu s jejich aktuální situací, možnostmi, potřebami i sny.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastnici se učí pochopit vlastní realitu, aby svoje kvality ani nepodhodnocovali ani nepřeceňovali. Tím, že si učitelé kurz sami prožijí a vytvoří své vlastní pracovní portfolio, budou moci lépe předat své zkušenosti žákům a podpořit je na jejich cestě.
Kontaktní email:info@ekskurzy.cz
Kontaktní tel.:222 211 799
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:výcvik
seminář
kurz
Oblast:pracovní činnosti, úvod do světa práce
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
psychologové