Rodina a škola – jsme na jedné lodi

Pořádá EKS, z.s.

Termín:14. 11. 2019
Cena:3600 Kč za seminář Kč
 
Naučte se využívat odlišné pohledy školy a rodiny ve prospěch vaší práce!Rozhodování o budoucí profesní dráze je zásadní životní krok. A kariéroví poradci na školách jsou pro své žáky a studenty důležitou oporou. Ve hře jsou i další aktéři, v prvé řadě rodina, která má na rozhodování mladých lidí o kariéře zásadní vliv. Na kurzu se podíváme na to, jak budovat pozitivní vztahy s rodiči žáků a studentů a jak využít jejich bohaté zkušenosti ve prospěch (nejen) kariérového poradenství na školách. Osvojíte si techniky podporující vzájemné porozumění a aktivity konceptu Nenásilné komunikace podle metody M.B. Rosenberga.

Doplňující informace:

Cíl akce:Vyzkoušíte si, jak pracovat s odlišnými přístupy rodičů žáků a studentů. Seznámíte se s metodami nenásilné komunikace a prohloubíte svou empatii. Naučíte se, jak předcházet nepříjemným komunikačním situacím a snížit míru stresu na pracovišti.
Kontaktní email:info@ekskurzy.cz
Kontaktní tel.:222 211 799
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:výcvik
seminář
kurz
Oblast:pracovní činnosti, úvod do světa práce
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
psychologové