SOUDOBÉ ČESKOSLOVENSKÉ A ČESKÉ DĚJINY – OSUDOVÉ DEVÍTKY

Pořádá Akademie Literárních novin

Termín:16. 10. 2019 – 17. 10. 2019
Kraj:Celá ČR
Cena:2400 Kč za seminář Kč
 
Lektory kurzu jsou vědečtí pracovníci Ústavu soudobých dějin Akademie věd České republiky Oldřich Tůma a Jiří Kocian.Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uděluje akreditaci instituci:
Akademie Literárních novin, IČ: 02513251 sídlem: Korunní 104, 101 00 Praha 10
k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování kurzu České soudobé dějiny.

Osnova kurzu:

1939 okupace Československa hitlerovským Německem, vytvoření protektorátu Böhmen und Möhren, vznik samostatného Slovenského štátu. Důsledky pro další osud našich zemí1969 Palachovo sebeobětování, definitivní nástup normalizace (dubnové plénum ÚV KSČ), stranické prověrky, rozsáhlé personální změny, postupný zákaz činnosti spolků a organizací a některých periodik (např. i Literárních novin)1989 „Sametová“ revoluce – mýty a skutečnost. Co předcházelo 17.listopadu 1989, průběh přechodu moci, vývoj po roce 1989

Doplňující informace:

Cíl akce:Kurz se zabývá československými a českými soudobými dějinami v souvislosti s významnými výročími roku 2018
Kontaktní email:akademie@literarky.cz
Kontaktní tel.:234221131
Poznámka k ceně:Včetně občerstvení a oběda.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
Příloha:Stáhnout