Trade and Marketing – odborná angličtina pro učitele SŠ a VOŠ (na úrovni B1,B2) – 16 hodin

Pořádá OPEN AGENCY

Termín:na klíč
Kraj:Celá ČR
Cena:3990 Kč za celé studium Kč
 
Jazykový kurz s dotací 16 hodin je určen pro učitele odborných předmětů a učitele angličtiny středních a vyšších odborných škol bez ohledu na jejich aprobaci. Kurzu se mohou zúčastnit učitelé, kteří chtějí ovládat odbornou slovní zásobu, zlepšit se v anglickém jazyce, umět srozumitelně popsat různé výrobní postupy a efektivně komunikovat v reálných situacích. Učitelé zlepší své jazykové dovednosti (mluvení, čtení, psaní a poslech).
Kurz je založen na využití moderních technologií – každý účastník má svůj vlastní přístup do online kurzu Trade and Marketing. Při kontaktní výuce s certifikovaným lektorem účastník procvičuje novou slovní zásobu a zpracovává úkoly související s danou tematikou. Online kurz obsahuje výkladové texty i poslechy, odborně anglicky komentovaná videa z výrobní praxe, individuální online cvičení s okamžitou zpětnou vazbou pro každého účastníka.
Obsahem kurzu je 10 lekcí odborného anglického jazyka, součástí lekcí je práce s poslechy a videonahrávkami namluvenými rodilými mluvčími a online výukovým systémem.
V kurzu se probírají témata:
• • Navázání kontaktu se zákazníkem
• Prezentace strojírenského podniku a jeho výrobků
• Psaní obchodních dopisů a mailů
• Poptávka a nabídka
• Tvorba ceny a vyjednávání
• Služební cesta do zahraničí
• Objednávka a smlouva
• Porada a videokonference
• Fakturace a řešení problémů
• Výstavy a veletrhy
Studium probíhá v rozsahu 16 vyučovacích hodin jako prezenční jazykový kurz ve skupinách o počtu min. 6 účastníků. V kurzu budou využívány tištěné i digitální výukové materiály s videonahrávkami a texty částečně namluvenými rodilými mluvčími.
Jelikož jsou naší cílovou skupinou i učitelé praktikující výuku anglického jazyka, chceme veškeré metody použité ve výuce prezentovat i jako model a zdroj inspirace pro jejich vlastní praxi ve středních a vyšších odborných školách.

Doplňující informace:

Cíl akce:V kurzu se budou učitelé věnovat konverzaci v anglickém jazyce, dovednosti psaní v anglickém jazyce a správné výslovnosti.
Kontaktní email:kuncarova@openagency.cz
Kontaktní tel.:608658151
Poznámka k ceně:Cena platí pro minimálně 6 účastníků. V případě nižšího počtu účastníků, bude cena upřesněna.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:cizí jazyky, jazykové vzdělávání
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé VOŠ
Poznámka:Kurz může být realizován přímo u Vás ve škole v termínech, které Vám budou vyhovovat.