Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ

Pořádá H-mat, o.p.s.

Termín:01. 04. 2019
Kraj:Celá ČR
Cena:800 Kč za seminář Kč
 
https://www.h-mat.cz/node/1710?utm_source=dvpp&utm_medium=referral&utm_campaign=DVPP%20akce
Seminář je součástí seriálu seminářů pro učitele 1. stupně, především pro učitele 1. ročníku – https://www.h-mat.cz/node/918

Doplňující informace:

Cíl akce:Učitelé získají nové podněty pro výuku matematiky na prvním stupni základních škol. Seminář seznámí učitele s postupy, které vedou k rozvoji rozumových i osobnostních schopností žáka. Vše bude demonstrováno na praktických příkladech.
Kontaktní email:seminare@h-mat.cz
Poznámka k ceně:Cena za seminář.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář a dílna
seminář
Oblast:1. stupeň ZŠ
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
matematika a její aplikace
Cílová skupina:asistenti pedagoga
ředitelé škol a školských zařízení
speciální pedagogové
učitelé 1. stupně
Poznámka:FZŠ Táborská, Táborská 45, Praha 4 – Nusle, 140 00