Katalog akcí

Obou typů   Na konkrétní termín   Na klíč

Storno vyhledávacího filtru

Název akce Kraj Vzdělavatel Termín desc Cena
Jak individualizovat, když je třída plná dětí INFRA, s.r.o. 1390
Matematická gramotnost – metody a formy efektivní práce Celá ČR INFRA, s.r.o. 2790 Kč za celé studium
Role školního poradenského pracoviště při nastavení podpůrných opatření u nadaných žáků INFRA, s.r.o. 1390
Specifické poruchy chování (ŠD/ŠK)Specifické poruchy chování (ŠD/ŠK) Celá ČR INFRA, s.r.o. Cena bude upřesněna
Specifické poruchy chování u dětí předškolního věku v poslední třídě MŠ INFRA, s.r.o. 1390
Jak nevyhořet Celá ČR INFRA, s.r.o. Cena bude upřesněna
Hranice a rituály ve výchově dětí INFRA, s.r.o. 1390
Komunikace s rodiči (ŠD/ŠK) Celá ČR INFRA, s.r.o. Cena bude upřesněna
Školská legislativa – společné vzdělávání v ZŠ – dle aktuálních změn od 1.1.2020 Celá ČR INFRA, s.r.o. 1390 Kč za celé studium
Žáci se specifickými poruchami učení Celá ČR INFRA, s.r.o. Cena bude upřesněna
Time management a stres management Celá ČR INFRA, s.r.o. 1390 Kč za celé studium
Aplikace strukturovaného učení do výuky braillova písma Celá ČR INFRA, s.r.o. Cena bude upřesněna
Metody pro rozvoj finanční gramotnosti Celá ČR INFRA, s.r.o. Cena bude upřesněna
Žáci se SPU v inkluzivním vzdělávání Celá ČR INFRA, s.r.o. Cena bude upřesněna
Základy osobnostně-sociálního rozvoje pedagoga základní školy (ŠD/ŠK) Celá ČR INFRA, s.r.o. Cena bude upřesněna
První stupeň podpůrných opatření Celá ČR INFRA, s.r.o. Cena bude upřesněna
Základy osobnostně-sociálního rozvoje pedagoga základní školy Celá ČR INFRA, s.r.o. Cena bude upřesněna
Sociální klima třídy a role učitele Celá ČR INFRA, s.r.o. Cena bude upřesněna
Projektové vyučování v základním vzdělávání (8 hodin) Celá ČR INFRA, s.r.o. Cena bude upřesněna
Logopedie každý den cíleně a hravě Celá ČR INFRA, s.r.o. Cena bude upřesněna
1….18 19 20 21 22 23 24 25 ….29
Položek celkem: 569 (strana 23/29)