Katalog akcí

Obou typů   Na konkrétní termín   Na klíč

Storno vyhledávacího filtru

Název akce Kraj Vzdělavatel Termín desc Cena
Vedení třídnických hodin (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s. Cena bude upřesněna
Plánování a formulace cílů (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s. Cena bude upřesněna
Komunikační dovednosti aneb Já x Ty = rozumíme si?! (16h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s. Cena bude upřesněna
Osobnostní a sociální výchova pedagogů – Já a komunita = komunita a já (16h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s. Cena bude upřesněna
Poznej sám sebe (64h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s. Cena bude upřesněna
Jak upravit ŠVP běžné ZŠ v souvislosti se společným vzděláváním (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s. Cena bude upřesněna
Jak upravit ŠVP v ZŠ vzdělávající žáky s LMP v souvislosti se společným vzděláváním (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s. Cena bude upřesněna
Jak zpracovat plán pedagogické podpory na 1. stupni ZŠ v rámci společného vzdělávání (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s. Cena bude upřesněna
Jak zpracovat plán pedagogické podpory na 2. stupni ZŠ v rámci společného vzdělávání (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s. Cena bude upřesněna
Školská legislativa v aktuálním znění týkající se společného vzdělávání v základních školách (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s. Cena bude upřesněna
Nadaní žáci a jejich podpora (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s. Cena bude upřesněna
Tvorba IVP žáka ZŠ v rámci přiznaného podpůrného opatření (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s. Cena bude upřesněna
Tvorba PLPP v rámci podpůrného opatření prvního stupně v ZŠ (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s. Cena bude upřesněna
Vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými kulturními podmínkami (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s. Cena bude upřesněna
Efektivní komunikace a spolupráce s rodiči (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s. Cena bude upřesněna
Jak motivovat žáka (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s. Cena bude upřesněna
Hodnocení, zpětná vazba a individuální přístup k žákům (16h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s. Cena bude upřesněna
Odměny a tresty (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s. Cena bude upřesněna
Spolupráce učitele a asistenta pedagoga (16h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s. Cena bude upřesněna
Vytváření pozitivní atmosféry ve třídě, práce s emocemi (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s. Cena bude upřesněna
1….19 20 21 22 23 24 25 26 
Položek celkem: 560 (strana 24/28)