Akreditace v systému DVPP – realizace formou webináře nebo videokonference

Aktuální informace oddělení podpory pracovníků v regionálním školství, týkající se agendy akreditací v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Dne 24. září 2020 jsme zveřejnili opatření k možnosti změny prezenční formy programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Současně s tím byly aktualizovány podmínky akreditace  vzdělávacích programů, které jsou realizovány formou webináře nebo videokonference.

V souvislosti s epidemiologickou situací (COVID-19) vydalo MŠMT opatření k možnosti změny prezenční formy programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V případě čerpání finančních prostředků z tzv. šablon je třeba věnovat pozornost též podmínkám uvedeným pro relevantní výzvy financované z OP VVV.

Termíny příjmu žádostí a jednání Akreditační komise pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a aktuální seznam jejích členů.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo tyto nové standardy studií:

standard studia v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele (tzv. DPS)

standard studia k výkonu specializovaných činností koordinace v oblasti ICT

standard studia k výkonu specializovaných činností v oblasti EVVO

Akreditační komise zahájí posuzování žádostí podle těchto nových standardů od svého jednání dne 20. listopadu 2020 (tj. poprvé pro žádosti podávané v rámci příjmu žádostí 5.10.–16.10.2020).

Upozorňujeme, že při předložení programu k akreditaci je nezbytné uvést konkrétní témata (učivo), upřesnit jejich obsah, stanovit dílčí hodinovou dotaci a přiřadit lektory přednášející dané téma. V případě kombinované formy vzdělávání je potřebné upřesnit témata realizovaná v prezenční formě a témata realizovaná v distanční formě s umožněním vstupu do daného LMS prostředí.

Pro zpracování a realizaci vzdělávacího programu studia k výkonu specializované činnosti koordinace v oblasti ICT vydalo MŠMT samostatné doporučení.


MŠMT akredituje v systému DVPP také vzdělávací programy, které jsou realizovány formou webináře nebo videokonference. Informujeme o podmínkách akreditace těchto vzdělávacích programů.


V souvislosti s mimořádnými protiepidemickými opatřeními (COVID-19) je ukončena platnost informace o možnosti změny formy uskutečňování vzdělávacího programu akreditovaného pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informace o podmínkách realizace vzdělávacích programů DVPP prezenční formou. I nadále však platí upozornění Ministerstva zdravotnictví, že je nezbytné neustále sledovat vyhlášená mimořádná opatření vztahující se k šíření nemoci COVID-19.

 

Zdroj: https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/aktualni-informace