Cestovní náhrady při cestě na školení

Cestovní náhrady – označení místa nástupu pracovní cesty

Popis situace: Pedadogický pracovník jede na DVPP z domova (není to stejné město jako škola). Může do cestovního příkazu použít jízdenku ze svého bydliště?

Odpověď na dotaz ze dne 9. ledna 2020

Podle § 153 odst. 1 zákoníku práce platí: Podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad, zejména dobu a místo nástupu a ukončení cesty, místo plnění pracovních úkolů, způsob dopravy a ubytování, určí předem písemně zaměstnavatel; přitom přihlíží k oprávněným zájmům zaměstnance.

Zaměstnanec „použije do cestovního příkazu jízdenku“ z místa, které zaměstnavatel dle § 153 odst. 1 zákoníku práce určil jako místo nástupu pracovní cesty. Tímto místem může být i bydliště zaměstnance.

Odpověď zpracovala v rámci odborné poradny redakce Řízení školy PhDr. Mgr. Moniky Puškinové, Ph. D.